OTV Geert Joos

Deze website is gemaakt in samenspraak met onze werkgever OTV Geert Joos. De groep OTV Geert Joos is er voor iedereen die thuisverpleging nodig heeft.

Als patiënt betaalt u geen lidgeld en alle verpleegkundigen werken volgens de officiële derdebetalersregeling van het Riziv. U kunt bij de thuisverpleging terecht voor:

 • algemene verpleegkundige zorgen: inspuitingen, wondzorg, hygiënische zorgen, toedienen medicatie, lavement, oogdruppels, …
 • specifieke verpleegkundige zorgen: intraveneuze perfusie, sondage, subcutale perfusie, spoelen port-a-cath, sondevoeding, …
 • prenatale en postnatale verpleegkundige zorgen

De OTV-groep werkt samen met referentie-verpleegkundigen op verschillende domeinen

 • stomazorg
 • wondzorg
 • palliatieve zorg
 • diabeteseducatoren

De OTV-groep voorziet in kwalitatieve zorg door

 • integrale verpleging: het totale welzijn van de patiënt staat voorop
 • samenwerking met andere partners zoals ziekenfonds, thuiszorgwinkel, …
 • continuïteit in de zorg dankzij een eigen wachtdienst
 • voortdurende bijscholing van de verpleegkundigen
 • zorgoverleg tussen de verpleegkundigen

U kunt via een algemeen nummer 24 uur op 24 uur terecht bij de thuisverpleging. Indien u omwille van persoonlijke of praktische redenen de thuisverpleging moeilijk thuis kan ontvangen, kunt u terecht in het verpleegkundig kabinet.

Contactgegevens

> Sint-Amandsesteenweg 54, 2880 Bornem
> 03 828 23 13
> thuisverpleging@otv.be