Telefoonnummer

0477 70 10 92

Email

info@thuisverplegingtom.be

De thuisverpleegkundige zorgen vallen volledig onder het RIZIV-tarief. Met andere woorden, de toegediende zorgen zijn “gratis” mits een voorschrift van de huisarts of specialist vergezeld van een kleefbriefje van de mutualiteit.

We werken met alle mutualiteiten.

Digitalisering in de thuisverpleging

Vanaf  1 oktober 2017 zal de verpleegkundige bij elk bezoek verplicht worden om de ID-kaart van de patiënt in te lezen. Zo kan er direct nagegaan worden of de patiënt in orde is met de mutualiteit. En op die manier kan er gefactureerd worden aan de mutualiteit en blijft het gratis voor de patiënt. Als de verpleegkundige zich tevergeefs heeft aangemeld en de geplande afspraak is geannuleerd dan wordt er een verplaatsingsvergoeding aangerekend.

Als we u met een bepaalde verpleegkundige zorg kunnen helpen, contacteer ons dan op het nummer 0477/70 10 92 (Tom), 0477/ 89 09 71 (Nina) of 0475/61 85 84 (Wim). Je kan ons ook steeds een mailtje sturen op info@thuisverplegingtom.be.